Wie we zijn

 

De Huizen van het Nederlands (HvN) zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en vallen onder de bevoegdheid van minister Geert Bourgeois.

Sinds 2005 zijn er in Vlaanderen acht Huizen van het Nederlands. Het Huis van het Nederlands Provincie Antwerpen vzw is een samenwerkingsverband tussen:

 • de centra basiseducatie en
 • de centra voor volwassenenonderwijs van de provincie Antwerpen,
 • de VDAB,
 • PRISMA vzw en
 • het provinciebestuur Antwerpen

Het Huis van het Nederlands is de toegangspoort tot het aanbod Nederlands tweede taal (NT2) en heeft als decretale opdracht:

 • optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die Nederlands willen leren
 • oriënteren van deze anderstaligen naar het geschikte aanbod NT2
 • optimaliseren van het aanbod NT2
 • ondersteunen van het Vlaamse inburgeringsbeleid
   

Voor deze laatste opdracht werkt het HvN provincie Antwerpen nauw samen met het onthaalbureau Prisma.

Het onthaalbureau verzorgt het inburgeringstraject in de provincie Antwerpen. Inburgeraars krijgen individuele ondersteuning in hun zoektocht naar werk, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg op voorwaarde dat zij een inburgeringscontract ondertekenen.
 

Onze belangrijkste taak is het oriënteren van anderstaligen naar het geschikte aanbod NT2. Elk jaar helpen we duizenden mensen op weg naar de ideale cursus Nederlands.