Wat we doen

 

Het Huis van het Nederlands helpt anderstalige volwassenen die Nederlandse taalles willen volgen op weg. Concreet betekent dit dat een consulent van het Huis van het Nederlands een gesprek voert met de kandidaat-cursist en eventueel enkele testen afneemt. Samen met de anderstalige wordt er dan gezocht naar de meest geschikte cursus.

Het Huis van het Nederlands organiseert dus zelf geen cursussen maar beschikt wel over een volledig overzicht van alle cursussen NT2 die worden georganiseerd. De kandidaat-cursist wordt geïnformeerd over alle mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar profiel.

De huizen van het Nederlands (HvN) zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en vallen onder de bevoegdheid van minister Geert Bourgeois. Sinds 2005 zijn er in vlaanderen acht huizen van het Nederlands.

Het Huis van het Nederlands Provincie Antwerpen vzw is een samenwerkingsverband tussen: